ИСПОРАКА

ИСПОРАКА НА РОБА КУПЕНА ВО ALPINESPORT ONLINE SHOP

По потврдување на порачката, ќе Ве контактира нашиот продавач за потврда и проверка на сите податоци, најдоцна во рок од 24 часа. Од моментот на телефонската потврда на податоците, рокот на испорака е до 3 работни дена. Курирот пратката ја доставува на адресата за испорака во период од 8 до 16 часот. Ве молиме во тој период да обезбедите лице на соодветната адреса за прием на пратката. Доколку курирот не Ве пронајде на адресата, вообичаена пракса е да Ве побара на телефонскиот број кој сте го впишале при креирање на нарачката со цел да договорите нов термин за достава. Доколку и во вториот обид за достава не Ве најде на договорената адреса, пратката ќе ни ја врати нам. По прием на пратката, ќе Ве контактираме за да ги утврдиме причините за неизвршувањето на доставата и ќе договориме повторна достава.*Трошоци за испорака, за сите артикли купени во Alpine Sport online продавницата, не постојат.

*Минимална вредност на нарачката е 900 денари